ค้นหาบล็อกนี้

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563

The best place to visit in Crete Island, Greece EP- 1

1. Chania 
2. Agria Gramvousa 
3. Balos Beach
4. Rethymno


The best time of year to visit Crete Island is between May and October.
Spring : March -May
Summer : June -August
Autumn : September -November
Winter : December - February


Crete Island
Crete and a number of islands and islets that surround it constitute the Region of Crete
Humans have inhabited the island since at least 130,000 years ago, during the Paleolithic age. Crete was the centre of Europe's first advanced civilization, the Minoans, from 2700 to 1420 BC. The Minoan civilization was overrun by the Mycenaean civilization from mainland Greece. Crete was later ruled by Rome, then successively by the Byzantine Empire, Andalusian Arabs, the Venetian Republic, and the Ottoman Empire. In 1898, the Cretan people, who had for some time wanted to join the Greek state, achieved independence from the Ottomans, formally becoming as the Cretan State. Crete became part of Greece in December 1913. (From Wikipedia, the free encyclopedia)


1.Chania
Chania is the second largest city of Crete and the capital of the Chania regional unit. It lies along the north coast of the island, about 70 km (43 mi) west of Rethymno and 145 km (90 mi) west of Heraklion.


2.Agria Gramvousa
Gramvousa also Grampousa refers to two small uninhabited islands off the coast of a peninsula also known Gramvousa Peninsula


3. Balos Beach, The Bay of Balos and it’s lagoon at the northern tip of the peninsula of Gramvousa.4. Rethymno
Rethymno is a city of little more than 30,000 people (near 40,000 for the municipal unit) in Greece, the capital of Rethymno regional unit on the island of Crete, a former Latin Catholic bishopric as Retimo(–Ario) and former Latin titular see. Rethymno was originally built during the Minoan civilization (ancient Rhithymna and Arsinoe).


ครีตเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในหมู่เกาะกรีกและเป็นเกาะที่ใหญ่เป็นลำดับห้าในบรรดาเกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนที่มีเนื้อที่ 8,336 ตารางกิโลเมตร มนุษย์อาศัยอยู่บนเกาะนี้ตั้งแต่อย่างน้อย130,000
ปีก่อนในช่วงยุคหินเกาะครีตเป็นศูนย์กลางของอารยธรรมมิโนอันรุ่งเรืองที่สุดเก่าแก่ที่สุดของยุโรป ราว 2700 ถึง 1420 ปีก่อนคริสตกาล
อารยธรรมมิโนอันถูกครอบงำโดยอารยธรรมไมซีเนียนจากแผ่นดินใหญ่กรีซ หลังจากนั้นครีตถูกปกครองโดยโรม และอาณาจักรวรรดิไบแซนไทน์ สิ้นอาณาจักรไบแซนไทน์อาหรับแอนดาลูเซียสาธารณรัฐเวนิสและจักรวรรดิออตโตมันก็เข้ามาปกครอง เรียกว่าชาวครีตันบนเกาะครีตไม่เคยได้อยู่อย่างสงบสุขเลย เพราะเป็นเกาะที่ตั้งของภูมิศาสตร์ที่ดี มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย จนเป็นที่หมายปองของหลายประเทศเข้ามายื้อแย่งชิงเป็นเจ้าของ

ในปีพ.ศ. 2441 ชาวเครตันซึ่งบางส่วนต้องการเข้าร่วมรัฐกรีกได้ลุกขึ้นต่อสู้จนได้รับเอกราชจากออตโตมาน และกลายเป็นรัฐเครตันอย่างเป็นทางการ และต่อมาครีตกลายเป็นส่วนหนึ่งของประเทศกรีซในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2456 จนปัจจุบัน

1.คาเนีย (Chania) เป็นนครใหญ่เป็นอันดับสองบนเกาะครีต ประเทศกรีซ ตั้งอยู่ริมฝั่งทางทิศเหนือของเกาะ อยู่ทางทิศตะวันตกของเรธิมโนราว 70 กิโลเมตร และทางทิศตะวันตกของฮีราคลีออนราว 145 กิโลเมตรของฮีราคลีออน

2.กรัมวูซา (Gramvousa) หรือ กรัมพูซา (Grampousa) 
หมายถึงเกาะเล็กๆ สองแห่งที่ไม่มีคนอาศัยนอกชายฝั่งของคาบสมุทรที่รู้จักกันในชื่อ Gramvousa Peninsula ทางตะวันตกเฉียงเหนือของครีตในเขตเมืองคาเนีย (Chania)

3. หาดบาลอส (Balos Beach)
อ่าว Balos และทะเลสาบทางตอนเหนือของคาบสมุทร Gramvousa แหล่งท่องเที่ยวหลักของ Balos คือหาดทรายที่สวยงามน้ำทะเลสีฟ้าครามใสและสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่สวยงาม แต่บรรยากาศจะขึ้นอยู่กับจำนวนคนอื่นๆ ที่คิดเช่นเดียวกับคุณในวันนี้ ชายหาดไม่ใหญ่นักและเมื่อเรือจอดขวางผู้โดยสารก็จะพลุกพล่านมาก

4. เรธิมโน (Rethymno) 
เป็นเมืองที่มีผู้คนมากกว่า 30,000 คน (เกือบ 40,000 คนสำหรับหน่วยเทศบาล) ในกรีซซึ่งเป็นเมืองหลวงของหน่วยภูมิภาค Rethymnoบนเกาะ Creteซึ่งเป็นอดีตชาวละตินคาธอลิก บาทหลวงเป็น Retimo (-Ario) และอดีตละตินเห็นแต่ Rethymno ถูกสร้างขึ้นในช่วงอารยธรรม Minoan (RhithymnaและArsinoeโบราณ)

Thanks for watching / Subscribe/ Like / Share
Watch More :
https://youtu.be/XSJ5K5vl6WA
https://youtu.be/mc4aVjJCG5U

ไม่มีความคิดเห็น:

ติดต่อ

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *